Huisregels

Tijdschema
- De tandartsen werken alleen op afspraak.
- Spreekuurtijden zijn van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 16.30 uur.
- De praktijk is telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuur tijden. Op vrijdag is de praktijk   alleen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur.
- Wij verzoeken u op het afgesproken tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn. Indien   u te laat komt kan de behandeling niet doorgaan. Wij zijn dan ook genoodzaakt de   gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
- Het kan voorkomen, dat de tandarts iets vertraagd is, omdat de vorige patiënt een   behandeling ondergaat die iets meer tijd kost dan gepland. Ook kan de tandarts iets   uitlopen omdat er een spoedgeval tussendoor is gekomen. Wij vragen hiervoor uw   begrip.
- Voor spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met de   spoedgevallendienst van Den Haag. Telefoonnummer: 09008602.
Nota en betalen
Indien u geen tandartsverzekering hebt, dient u de rekening direct na de behandeling aan de balie te betalen. Dat kan contant of met pin.
Hebt u wel een tandartsverzekering dan versturen wij de nota naar Famed. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De nota wordt door Famed eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekening aan Famed.
Afspraak niet nakomen/afzeggen
- Wij herinneren u 2 dagen eerder aan uw afspraak door u een e-mail te sturen. Wij   vragen u echter om uw afspraak goed bij te houden. Het vergeten van een afspraak,   omdat u geen e-mailherinnering zou hebben ontvangen, is uw eigen   verantwoordelijkheid.
- Afzeggen van een afspraak moet minstens 48 uur vóór de tijd van de afspraak   gemeld worden. In het weekend of buiten werktijden kan dat met een e-mail   doorgegeven worden. Indien de afzegging niet tijdig is gemeld zijn wij genoodzaakt   de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. U dient deze nota eerst te betalen   vóór het maken van uw eerstvolgende afspraak.
Uitschrijving
Indien u meerdere malen uw afspraak niet nakomt zonder tijdig af te zeggen of indien u 3 jaar niet in de praktijk bent geweest, concluderen wij dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg. Wij zullen u dan uitschrijven en u dient in dit geval zelf een andere tandarts te zoeken.
Wijzigingen
Hou ons op de hoogte van veranderingen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in: uw adresgegevens, medicijngebruik, gezinssituatie of zorgverzekeraar, geef dit dan tijdig aan ons door. Ook het ondergaan van operaties kan belangrijk zijn voor ons als behandelaar. Geef ook dit aan ons door.
Diversen
- Het is niet toegestaan mobiel te telefoneren binnen de praktijk.
- Het is niet toegestaan dieren naar de praktijk mee te nemen.
- Bij de inschrijving maken wij gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Dat is   nodig om de patiëntgegevens op juistheid te controleren.