Klachtenregeling

Dental Essence is aangesloten bij de ANT klachtencommissie. Hieronder leest u onze klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.
Gesprek
Onze intentie en doel is om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.U kunt in dat geval vragen voor een gesprek met de tandarts. Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt dan de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.
Second opinion
Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.
Klachtenregeling
Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie. De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.
Informatie en bereikbaarheid
Het Bureau klachtbehandeling is bij voorkeur per e-mail bereikbaar op klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

Wilt u een brief sturen dan kan dat naar onderstaand adres:

Bureau klachtbehandeling ANT
Margriettoren 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam

Bureau klachtbehandeling is ook te bereiken op telefoonnummer: 020-2374750
Geschillencommitie
Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschillen- instantie Mondzorg is € 75,- griffiegeld verschuldigd.